Česká republika: Milan Hloušek- Knihu o náměstích doplňují pikantní příhody (Local history, culture, heritage)

Sokolov – Když jsem zjistil, že vyšla kniha o náměstích v Sokolově, chtěl jsem se o ní dozvědět něco víc. Pozval jsem proto do redakce Deníku jejího autora inženýra Jana Runda. A jaké lepší místo pro rozhovor jsme si mohli zvolit než budovu, která má svoji historii a přímo vybízí k vyprávění. Navíc stojí uprostřed Starého náměstí a mnozí pamětníci vědí, že právě tady sídlila banka a záložna. Kde dříve pobíhali úředníci a točily se miliony, dnes pracují redaktoři. A právě tímto směrem se hned ubíral náš společný hovor.

Ve své nové publikaci – Sokolovská náměstí v proměnách času, se mimo jiné zmiňujete také o budově, kde právě sedíme. O čísle popisném 27 na Starém náměstí. Prozraďte nám něco o její historii.

Co hovoří záznamy, tak tento objekt sloužil jako peněžní ústav. Předtím to byl soukromý dům, ale později, kdy se začaly vést pozemkové knihy, tak je zapsaný jako Sparkasse. V majetku spořitelny byl od roku 1888. Postupně se vyvíjel a procházel přestavbami. Zásadní byla v roce 1925, kdy ji celou navrhl významný architekt Heinrich Scherrer, který působil v Sokolově. Původem byl ale Švýcar. Tady ve městě navrhl spoustu staveb.

Tento dům patří mezi nejvýznamnější objekty na Starém náměstí. Původně měl o jeden modul méně, protože zde byl průjezd sousedního domu. Po domluvě byl ale rozšířený o arkýř vysunutý směrem do náměstí. Budova je hezky zdobená, a to ve stylu Haimatstil. Jde o takový místní styl ovlivněný německým prostředím, s prvky regionálního významu.

V novější historii, až do roku 1975, tady sídlila Státní banka Československá. Vybíraly se tu peníze na výplaty všech zaměstnanců v revíru, ve sklárnách a zkrátka celého okresu. A právě k tomu se váže jeden velice zajímavý příběh, který jsem uvedl i ve svojí nové knize.

Můžete ho popsat i našim čtenářům?

Pokladník z dolu Medard tady pravidelně vyzvedával peníze. Jednou takhle jako obvykle čekal na vozidlo, které pro něj mělo přijet. Ale jelikož šofér stále nejel, odložil tašku s penězi na chodník, a jelikož měl rád pivko, tak zašel na jedno čepované do vedlejšího Montrealu. Po jednom pivu se vrátil, a když se objevil šofér, tak k němu nasedl a vyrazili směrem na Medard ve Svatavě. Během cesty se řidič pokladníka zeptal: „Kde máš peníze?“

Samozřejmě následoval velký úlek, rychle otočili vozidlo a spěchali zpátky na náměstí. Z auta pak viděli, že taška zůstala na svém místě. Tenkrát to dobře dopadlo, miliony nezmizely. Oba si pak slíbili, že o příhodě nebudou nikde mluvit. Když šel ale pokladník večer do hospody, tak pochopitelně po pár pivech všechno dovyprávěl. Zanedlouho o tom věděla celá šachta. Všichni historku znají jen z vyprávění, nikdo tašku s miliony na chodníku neviděl, ale pravděpodobně se to stalo.

Jaké další významné budovy lze na náměstích v Sokolově objevit?

Je zde spousta objektů, o kterých by se dalo široce hovořit. Jsou skutečně velice pěkné i po architektonické stránce. Na Starém náměstí je to zejména bývalá radnice, kostel a klášter. Na náměstí Budovatelů pak Hornický dům. To jsou všechno památkově chráněné objekty.

Jaké obrazové materiály jste použil při sestavování vaší knihy?

Zařadil jsem současné i dobové snímky. Sháněl jsem je různě. Například od kamarádů a známých, kteří mají velké sbírky pohlednic. Mapy nebo dobové dokumenty jsou ze státních archivů. Hodně zdrojů jsem získal z archivu Sokolovské uhelné.

Jak dlouho jste publikaci dával dohromady?

Základ jsem už měl, jelikož se jedná už o druhou moji knihu. Ta první byla Proměny města Sokolov, kde jsem popsal jeho vývoj jako celku. V nové knize jdu více do detailu. První část se vlastně nedá časově vymezit, byl to můj dlouhodobý koníček, kdy jsem sbíral materiály a zajímal se o historické události. Konkrétně tato kniha vznikala zhruba dva roky. Celé to začalo sbíráním materiálů. Později jsem se shodou náhod spojil s majitelem firmy Leben, který měl také spoustu podkladů – zejména o části města Butterscheibe. S ním jsem se pak domluvil, že mi poskytne snímky a knihu graficky zpracuje a vytiskne.

Řekl jste Butterscheibe. Jaký je český název?

Máselná ulice. Ta dnes už ale neexistuje. Nacházela se v prostoru mezi Rooseveltovou ulicí, centrální školou a kostelem. Nyní tu stojí nízké paneláky a věžové domy. Tato lokalita nikdy samostatnou čtvrtí nebyla. Lidé si ji tak ale stejně pojmenovali.

Proč jste knihu vůbec vydával?

Dával jsem ji dohromady, aby lidé, kteří Sokolov neznají, se s naším městem trochu více seznámili. A zjistili, že není takové, jak ho třeba vnímají ještě z dob minulých – špinavé, okolo samá díra a výsypka. Chci, aby věděli, že tomu tak není. Sokolov je pěkný a stále se mění. Kniha je také určená místním. Ti si mohou začít všímat zajímavé architektury a detailů, které jsou všude kolem nás.

Rád bych se vás zeptal, kde v Sokolově bydlíte.

V ulici K. H. Borovského.

Takže na žádném náměstí … nechcete to změnit?

Ne, to určitě ne. Sice je to frekventovaná ulice, ale mám vedle park, takže jde o poměrně dobré bydlení.

Jste rodák?

Nejsem. V Sokolově žiji od roku 1947. Prozradit mohu, že jsem se narodil ve Spáleném Poříčí v pivovaře.

Do Sokolova jsme se tehdy přestěhovali, že tady měl tatínek práci. Předtím byl zaměstnán v plzeňské Škodovce, ale ta byla rozbombardovaná. Tatínek byl jeden z prvních, kdo v roce 1945 přišel do Sokolova jako voják – záložní důstojník povolaný do armády. Zdejší prostředí znal a věděl, že tu je práce. No a první náš byt jsme měli v Hornickém domě. Jako malé dítě jsem tuto budovu vnímal úplně jiným pohledem. Pro mě to byly ohromné a velkolepé prostory.

Na závěr bych nadhodil otázku: Co bude dál? Pustíte se do další knihy?

Kvůli rodině jsem řekl, že už ne. Ono se to nezdá. Kdo podobnou knížku nikdy nepřipravoval, tak neví, co to všechno obnáší za úsilí … To byla moje původní slova … Pak jsem ale popřemýšlel a řekl si, že by bylo dobré popsat buď význačné stavby v Sokolově, nebo restaurace, hotely a hospody.

Milan Hloušek – I was born on 9. 11. 1978 in Kraslice, where I grew up and still live. I studied Business Academy in Chodov. Since 2004 working as a journalist for newspaper Sokolovský deník. Currently as the head editor.

1 July 2013