Polska:Remigiusz Konieczka – Dyrektor szpitala łamie ustawę antykorupcyjną (Local politics and institutions)

Żnin, szpital, Tomasz Kuss, ustawa, ministerstwo zdrowia Dyrektor szpitala łamie ustawę antykorupcyjną
Tomasz Kuss jako prezes i dyrektor Pałuckiego Centrum Zdrowia prowadzi prywatną praktykę lekarską, w ramach której niedługo działać będzie Centrum Diagnostyki Obrazowej i Kardiologicznej. Posiadana przez niego opinia prawna mówi, że nie ma tu konfliktu interesów. Ministerstwo zdrowia: …narusza to przepisy cytowanej na wstępie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

Chodzi o zapis ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej pełniącej funkcje publiczne. Wedle zapisów tej ustawy osoby zarządzające powiatowymi osobami prawnymi, a więc na przykład prezes spółki, w której stu procentowym udziałowcem jest powiat, który jednocześnie jest dyrektorem zakładu nie może prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek. Sprawujący od 1 lipca br funkcję prezesa i jednocześnie dyrektora Pałuckiego Centrum Zdrowia Tomasz Kuss ma zarejestrowaną prywatną praktykę lekarską i prowadzi ją. Oprócz tego przyjmuje pacjentów w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Epoka w Żninie jako lekarz rodzinny.
Tomasz Kuss powiedział nam, że swojej praktyki lekarskiej nie zlikwiduje i nie zawiesi, gdyż nie ma przeciwwskazań co do prowadzenia praktyki oraz bycia prezesem i dyrektorem szpitala jednocześnie. Zgodnie z opinia prawną, którą nam przedstawił zapis ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej dotyczy kierowania spółkami z udziałem Skarbu Państwa, a nie spółek, gdzie wspólnikiem jest powiat.
Dyrektor dodał, że nigdy nie krył tego, że prowadzi prywatna praktykę lekarską. Przed powierzeniem mu funkcji prezesa skierował nawet zapytanie do rady nadzorczej, czy ta nie widzi przeciwwskazań w powołaniu jego osoby na to stanowisko. Dyrektor jest zdania, iż swoją funkcję może pełnić nadal, bo interpretacja przepisów wyraźnie mówi, że konfliktu interesów nie ma.
W ramach prywatnej praktyki lekarskiej doktora Kussa ma niedługo działać Centrum Diagnostyki Obrazowej i Kardiologicznej. Będzie tam można wykonywać badania takie jak echo serca, USG jamy brzusznej, tarczycy, prostaty, doppler duplex tętnic szyjnych i kręgowych oraz naczyń kończyn dolnych. Ponadto w centrum diagnostyki kardiologicznej będzie można wykonać próbę wysiłkową, badanie holter EKG i holter ciśnieniowy. Dzięki tym badaniom pacjenci z podejrzeniem chorób kardiologicznych, chorób jamy brzusznej, tarczycy, prostaty czy chorób naczyniowych będą mogli lepiej poznać stan swojego zdrowia. – Stworzenie takiego centrum zwiększy dostępność pacjentów do tych badań w obrębie naszego powiatu – wyjaśnia dyrektor.
Tomasz Kuss uzyskał środki unijne zakup sprzętu dla tej placówki; umowa z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu gotowa jest do podpisania. Suma dotacji to ponad 320 tys. zł (całkowita wartość projektu to prawie 458 tys. zł). Tak duża kwota pozwoli zakupić najnowocześniejszy sprzęt medyczny oferowany na rynku. Starania o środki rozpoczął na przełomie 2009 i 2010 roku. Szpital nie mógł ubiegać się o dodatkowe fundusze, ponieważ 100% udziałów ma powiat. Tomasz Kuss wyjaśnił, że centrum nie będzie stanowiło konkurencji dla szpitala, gdyż jego działalność jest odmienna i skupia się na lecznictwie stacjonarnym.
Przewodniczący rady nadzorczej Ryszard Lorczyk powiedział Pałukom, że według zapisów kodeksu handlowego, jeśli działalność prowadzona przez Tomasza Kussa nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności szpitala, to nie ma przeciwwskazań w tym, aby Tomasz Kuss był dyrektorem i miał swoją prywatną praktykę. Rada nadzorcza nie widzi przeszkód w tym, aby prezes był nadal prezesem.
Rzecznik prasowa bydgoskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Barbara Nawrocka wyjaśniła, że jeśli lekarz w prywatnej praktyce lekarskiej nie wykorzystuje środków pochodzących z NFZ, to dla NFZ nie ma konfliktu interesów (szpital rzecz jasne takie środki wykorzystuje) i Fundusz tutaj stanowiska zajmować nie będzie. Dyrektor w swojej praktyce nie korzysta z pieniędzy Funduszu.
Poproszony o komentarz starosta żniński Zbigniew Jaszczuk po piątkowej sesji Rady Powiatu stwierdził, że kwestia kierowania spółka i prowadzenia prywatnej praktyki nie jest jednoznaczna. Wczoraj otrzymał od dyrektora opinię prawną (tą samą, o której piszemy powyżej). Starosta daleki jest od wysuwania wniosków i zajmowaniu stanowiska, opinię musi przeanalizować z radcą prawnym a do tego czasu nie chce tematu komentować.
Wedle interpretacji przepisów ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne nadesłanej nam przez ministerstwo zdrowia (patrz obok) wynika, iż osoba, która jest prezesem spółki z o.o., w której 100% udziałów ma jednostka samorządu terytorialnego oraz pełni funkcje kierownika (dyrektora) nie może jednocześnie prowadzić praktyki zawodowej lekarza. Jeśli taką praktykę prowadzi i jednocześnie pełni funkcje dyrektora, to narusza zapis tej ustawy.
Ministerstwo zdrowia przedstawiło również wykładnię pojęcia działalności prowadzonej na własny rachunek. Według niej ustawodawca, używając pojęcia prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, chciał objąć zakazem szerszą grupę osób niż tylko przedsiębiorcy i zakaz obejmuje wszelkie formy działalności gospodarczej prowadzonej na własny rachunek.
W 2005 roku także NSA wydał wyrok, w którym uznał, że działalność prowadzona przez lekarza prowadzącego indywidualną, specjalistyczną praktykę lekarską to działalność gospodarcza. A w związku z tym wykonywanie jej i jednoczesne kierowanie spółką ze 100% udziałem powiatu nie jest możliwe.

Tomasz Kuss został odwołany z funkcji prezesa przez radę nadzorczą ze względu na zapis ustawy o zatrudnieniu pracowników samorządowych, który wyklucza pełnienie funkcji prezesa i równoczesne prowadzenie prywatnej praktyki lekarskiej. Starosta powiedział, że w związku z taką interpretacją żaden z lekarzy Pałuckiego Centrum Zdrowia nie mógł zostać prezesem.

Decyzję rady nadzorczej starosta Zbigniew Jaszczuk ogłosił 17 listopada kilkanaście minut po 9:00. Rada nadzorcza na stanowisko prezesa Pałuckiego Centrum Zdrowia wybrała Romana Pawłowskiego, członka tejże rady. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Remigiusz Konieczka – reporter tygodnika lokalnego “Pałuki”, 88-400 Żnin, ul. Sądowa 4

2 July 2013