Pravidla soutěže

Čl.1

Novinářskou soutěž Visegrad Local Press Award („soutěž”) organizuje nadace Press Club („organizátor“), se sídlem ve Varšavě, ul. Krakowskie Przedmieście 64, 00-322 Warszawa. Soutěž je realizována ve spolupráci s partnery Visegrádské čtyřky: Syndikát novinářů české republiky se sídlem v Praze, Senovážné náměstí 23, 110 00 Praha 1 zástupující Českou republiku, Slovenský syndikát novinárov, Župné námestie 7, 815 68 Bratislava, zástupující Slovensko, Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ) se sídlem v 1064 Budapešť, Vörösmarty u. 47 / A, zástupující Maďarsko.  Projekt je spolufinancován Visegradským Fondem v rámci programu Strategic Grants 2012/2013.

Čl. 2

Hlavním cílem soutěže je utužení vzájemných vztahů a podpora znalostí v rámci Visegrádské čtyřky v sociální, kulturní i hospodářské oblasti a dopad evropské integrace na místní komunity skrze novinářskou soutěž, která se těchto temat podotkne a přitáhne pozornost žurnalistiky a veřejnosti k tématům každodenního života místních obyvatel sousedících národů střední Evropy (Polsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko), a naváže spolupráci mezi místními médii, umožní výměnu jejich zkušeností a bude zdrojem inspirací pro místní média.

Čl.3

Do této soutěže se mohou přihlásit čeští, polští, slovenští a maďarští novináři z regionálních periodik, lokálních redakcí z celonárodních vydání i nezávislí autoři publikující na webu. Do soutěže se může přihlásit pouze osoba vykonávající povolání novináře. Cena nemůže být udělena redakci nebo právnické osobě

Čl.4

V soutěži bude vybráno sedm vítězů, jejichž články budou hodnoceny v následujících kategoriích:

  • místní politika a instituce
  •  místní ekonomika
  • místní sociální problémy, včetně problémů menšin a marginalizovaných skupin
  • místní historie, kultura, kulturní dědictví
  • vliv evropské integrace na místní komunity
  • nejlepší fotografie z místního tisku

Porota soutěže udělí také zvláštní cenu Visegrad Prize, která odmění texty propagující vztahy v rámci zemí V4, popíše společné problémy a jejích společné řešení.

Čl.5

Pro účast v soutěži je nutné:
Přihlášení prostřednictvím formuláře na internetových stránkách www.localpressawards.eu. Přihlásit lze maximálně tři články jednoho autora na celou soutěž a maximálně jeden článek do každé kategorii odpovídající jejímu tématu.
Minimální rozsah článku nesmí být menší než 3000 znaků, maximální 7500 znaků. Publikováné texty, které mají větší rozsah mohou být autorem zkrácené.
Do soutěže lze přihlásit materiály zveřejněné v letech 2011, 2012 nebo 2013
Do soutěže lze přihlásit materiály zveřejněné v regionálním tisku, lokálních dodatcích celoplošných vydání nebo v internetových vydáních.
Přihlásit článek lze jen prostřednictvím formuláře na internetových stránkách soutěže.
Články můžou obsahovat fotografie či obrázky.
Články můžou být v polštině, češtině, slovenštině nebo maďarštině.

Čl.6

Soutěž se bude konat v souladu s tímto harmonogramem:
25.01.2013 – zahájení soutěže, přijímání přihlášek
25.03.2013 – lhůta pro doručení přihlášek účastníků
do 25.04.2013 – výběr národních nominací: tři texty pro každou katégorii
do 25.06.2013 – slavnostní vyhlášení vítězů ve Varšavě v sídle Press Clubu

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu těchto termínů. Jakékoliv změny v harmonogramu budou zveřejněny v předstihu na webových stránkách soutěže a organizátora.

Čl.7

Volba vítězů každé kategorie bude probíhat ve dvou etapách:
– v první „národní“ fázi partnerské organizace z každé země vyberou tři texty v národních jazycích z každé kategorii;
– nominované texty budou přeloženy do angličtiny. Všechny nominované texty budou prezentovány na internetových stránkách soutěže a v soutěžních materiálech, včetně zveřejnění ve sborníku, který vznikne po soutěži;
– Ve druhé fázi porota vybere vítěze v každé kategorie, a také udělí cenu Visegrad Press ze všech nominovaných článků;

Vítězem každé kategorie bude autor textu, který obdrží největší počet hlasů od členů poroty. Porota bude složena z významných představitelů žurnalistiky a sociálního a kulturního života v v rámci V4.

Čl.8

Pořadatel hradí vítězům náklady na ubytování, stravování a cestu do Varšavy na slavnostní udělení cen. Vítězové soutěže obdrží exemplář sborníku vydaného po soutěži a budou pozváni k účasti v diskusi „Local problems, Visegrad solutions” během galavečeru ve Varšavě.

Čl.9

Každý účastník soutěže je povinen k přihlašovanému článku ve formuláři přiložit prohlášení o souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely soutěže a souhlas s možným zveřejněním článku na internetových strankách soutěže a ve sborníku vydaném po soutěži.