Előírások

 1. pont

A „Visegrad Local Press Award” újságírói pályázat (a továbbiakban: pályázat) szervezője a Fundacja Press Club (a továbbiakban: szervező), melynek székhelye Varsóban található (00-322 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 64.). A pályázat a visegrádi országokban található partnerekkel közösen kerül megvalósításra, név szerint: Csehország képviseletében Syndikát novinářů České republiky (110 00 Praha 1, Senovážné náměstí 23.); Szlovákia képviseletében Slovenský syndikát novinárov (815 68 Bratislava, Župné námestie 7.); Magyarország képviseletében a Magyar Újságírók Országos Szövetsége (1064 Budapest, Vörösmarty u. 47/A.).

A pályázat társfinanszírozója a Visegrádi Alap (Visegrad Fund) a 2012-2013-as évre kiírt Strategic Grant keretében.

 2. pont

A pályázat alapvető célja a visegrádi országokban a kapcsolatok szorosabbá tétele és ismeretterjesztés a lokális közösségek, kultúra és örökség, helyi gazdaság tekintetében, illetve az európai integráció hatásának felmérése a helyi közösségekre. Ennek érdekében a fenti témákra vonatkozó újságírói pályázat kiírására kerül sor, amely pályázat Közép-Európa egymással szomszédos államai (Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Magyarország) közérdekű témáinak a közbeszédbe való bekapcsolását célozza meg, a lokális médiumok közötti információcsere és együttműködés esélyét nyitja meg, lehetővé teszi a tapasztalatcserét és az ösztönzés forrásává válik a lokális médiumok számára.

 3. pont

A pályázatra jelentkezhetnek a Lengyelországban, Csehországban, Szlovákiában és Magyarországon regionális periodikákban, országos újságok helyi mellékleteiben, internetes kiadásokban publikáló újságírók, illetve független alkotók, akik lokális eseményeket mutatnak be. A pályázaton csak újságírói szakmát végző fizikai személy kaphat díjat, a versenyen nem indulhatnak szerkesztőségek vagy jogi személyek.

 4. pont

A pályázaton hét nyertes kerül megválasztásra, az alábbi kategóriákban:

  • Lokális politika és intézmények
  • Helyi gazdaság
  • Lokális társadalmi problémák, többek között a kisebbségi közösségeké vagy marginalizálódott csoportoké
  • Lokális történelem, kultúra, örökség
  • Az európai integráció hatása a lokális közösségekre
  • A helyi újságok legjobb fényképe

 A pályázat bíráló bizottsága „Visegrad Prize” nevet viselő különdíjat adományoz annak a pályamunkának, amely a visegrádi országok belső viszonyait taglalja, a közös kihívásokat és közös megoldásokat mutatja be.

 5. pont

A pályázaton való részvétel feltételei:

 – A www.localpressawards.eu internetes honlapon található nyomtatvány kitöltése.

– Egy szerző maximum három szöveget küldhet be, valamint egy szerző maximum egy kategórián belül egy szöveggel indulhat. A beküldött anyagnak meg kell felelnie a kategória kiírásainak.

– A szöveg terjedelme nem lehet kisebb, mint 3 ezer leütés és nem lépheti túl a 7200 leütést, ugyanakkor a már korábban publikált, ennél hosszabb terjedelmű szövegeket a szerző lerövidítheti.

– A pályázaton a 2011-ben, 2012-ben és 2013-ban megjelentetett munkák vehetnek részt.

– A pályázaton a lokális periodikákban, az országos újságok helyi mellékleteiben, internetes kiadásaiban publikált anyagok vehetnek részt.

– A cikket kizárólag a pályázati honlapon található formanyomtatvány segítségével lehet beküldeni.

– A cikk tartalmazhat fényképet vagy illusztrációt.

– Lengyelül, csehül, szlovákul és magyarul megírt cikkekkel lehet nevezni.

 6. pont

A pályázat az alábbi menetrend alapján zajlik:

 2013. január 25. – a pályázat kihirdetése, a pályázati anyagok befogadásának a kezdete.

2013. március 25. – a pályázati anyagok befogadásának a vége.

2013. április 25-ig – a nemzeti jelöltek kihirdetése (három szöveg minden egyes kategóriában).

2013. június 25-ig – a pályázat nyerteseinek ünnepélyes kihirdetése a Press Club varsói székházában.

 A szervezők fenntartják a fenti időpontok megváltoztatásának a jogát. A menetrenden belüli bármiféle változás ezt megelőzően megjelenik a pályázat és a szervező internetes honlapján.

 7. pont

Az egyes kategóriák győztese két szakaszban kerül kiválasztásra:

 – Az első szakaszban a „nemzeti partnerszervezetek” választják ki – minden egyes kategóriában – az adott nyelven íródott három legjobb cikket.

– A jelölt szövegeket lefordítják angolra. Minden jelölésre került szöveg megjelenik a projekt honlapján, illetve a projekthez kapcsolódó kiadványokban, többek között a pályázatot követő kiadványban.

– A második szakaszban a bíráló bizottság kiválasztja az egyes kategóriák győzteseit, valamint odaítéli a „Visegrad Prize” nevű díjat a jelölt szövegek közül.

 Az egyes kategóriák győztesei azok a szerzők lesznek, akiknek a munkája a legtöbb szavazatot kapja a szavazáson részt vevő zsűritagoktól. A zsűri a pályázaton részt vevő országok négy-négy képviselőjéből (újságírók, a társadalmi-politikai élet résztvevői) áll.

 8. pont

A szervező fedezi a győztes versenyzők varsói díjátadásra való kiutazását, szállását és ellátását. A győztesek megkapják a pályázatot követő kiadvány példányait, illetve részt vehetnek a Varsóban megrendezendő gálán a „Local problems, Visegrad solutions” című beszélgetésen.

 9. pont

A pályázat minden egyes résztvevője köteles a beküldött pályamű jelentkezési formanyomtatványához nyilatkozatot csatolni, amelyben beleegyezik abba, hogy a pályázat céljaira személyi adatai feldolgozásra kerüljenek, illetve a beküldött anyag megjelenjen a pályázat honlapján, valamint a pályázatot követő kiadványban.