Projekt

Visegrad Local Press Awards – projekt realizowany przez Fundację Press Club Polska, w partnerstwie z Slovenským syndikátem novinárov (SK), Syndikátem novinářů České republiky (CZ) i Magyar Újságírók Országos Szövetsége (HU), przy wsparciu International Visegrad Fund, w ramach Visegrad Strategic Grants Programme 2012/2013, ma na celu uhonorowanie lokalnych dziennikarzy, publicystów i niezależnych twórców informacji, którzy w najpełniejszy sposób odpowiadają na pytania o znaczenie i istotę lokalności we współczesnym życiu społecznym, politycznym, ekonomicznym i kulturalnym.

Poprzez udział w konkursie dziennikarzy z Polski, Czech, Węgier i Słowacji chcemy umożliwić wzajemną wymianę doświadczeń i porównanie metod pracy z „regionalnym materiałem”.

Pragniemy zwrócić uwagę na znaczenia prasy lokalnej w kreowaniu regionalnych tożsamości oraz otworzyć dyskusję na temat regionalizmu i jego roli w życiu codziennym społeczności, ale też zachęcić opinię publiczną do przyjrzenia się sąsiedzkim „mikroświatom” w różnym kontekście: gospodarczym, kulturalnym, społecznym czy instytucji lokalnych.

Elementem, który stanowi oś wspólną życia społeczności wszystkich krajów Wyszehradu jest integracja z Unią Europejskią i udział środków unijnych w życiu lokalnych społeczności. Chcielibyśmy więc, aby pośród zgłoszonych materiałów znalazły się takie, które przechodząc od szerokiego opisu unijnych projektów, zmierzają do opisu skali mikro, do bezpośredniego oddziaływania: pozytywnego, a może też negatywnego na wspólnoty lokalne.

Do udziału w konkursie zaproszeni są dziennikarze publikujący w lokalnych periodykach drukowanych, lokalnych dodatkach do wydań krajowych i publikujących w wydaniach internetowych (w tym na blogach). Teksty do konkursu można zgłaszać w następujących kategoriach:

Polityka i instytucje lokalne
Gospodarka lokalna
Lokalne problemy społeczne
Lokalna historia, kultura i dziedzictwo kulturowe
Integracja z Unią Europejską
Foto

Materiały mają ukazywać życie lokalnych społeczności, kategorie konkursowe są opisane na stronie projektu. Kapituła konkursu przyzna też jedną Nagrodę Wyszehradzką dla materiału, który najpełniej pokazuje wspólne problemy lub wspólne rozwiązania wypracowane wśród państw Grupy Wyszehradzkiej.

Kapitułę konkursu stanowią przedstawiciele dziennikarstwa, rynku medialnego oraz środowiska naukowego Polski, Czech, Węgier i Słowacji.

Serdecznie zapraszamy!

Chcesz wiedzieć więcej napisz do:

Po polsku & angielsku & francusku do: Wojtka Szpocińskiego: wojciech.szpocinski@pressclub.pl

Po słowacku & angielsku do: Zdeno Cho: cho@mediaregion.eu

Po czesku & angielsku & polsku: Ivana Sulakova: Ivana.Sulakova@ov.rozhlas.cz

Po węgiersku & angielsku & niemiecku: Szabolcs Szunyogh: szunyogh.kozneveles@gmail.com